Adatvédelmi Nyilatkozat

walter real estate

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a Walterealestate.com kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

 

1. ADATKEZELŐ
Az adatok kezelője Walter Management Kft.

Székhely/postázási cím: 1072 Budapest, Dob utca 20. 2. em. 24.;
Adószám: 23132557-1-42
Elérhetőség: a weboldalon keresztül
Cégjegyzék szám: 01-09-954494

 

2. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE
A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete - általános adatvédelmi rendelet (GDPR); A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén

Adatkezelő által nyújtott szoltáltatással, ingatlankezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglalása

Adatkezelés célja

Adatkezelő szolgáltatásai Érintett általi megkereséseinek kezelése, az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi körülmény: a honlapon az Érintett általi kapcsolatfelvétel, aláírt szerződések, megállapodások teljesítése, azon adatok tárolása.

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelő és az Érintett (vásárló) közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Kezelt adatok köre

Megállapodás teljesítése során kezelt adatok:

Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma; Érintett rendeléshez rögzített megjegyzése (amennyiben azt az Érintett rögzít megjegyzést; számla igénylése esetén: számlázási név, adószám, cím (irányítószám, város, utca, házszám);

Érintett fogyasztói jogainak érvényesítése esetén kezelt adatok:

Elállás, jótállási igény vagy felmondás egyedi azonosítószáma; Elállás, jótállási igény, vagy felmondás előterjesztésének helye és ideje; Elállás, jótállási igény vagy felmondás előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Elállás, jótállási igény vagy felmondás tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Elállásra, jótállási igényre vagy felmondásra adott válasz; Szolgáltatás, lakás lényeges adatai (méret, cím, ár, leírás, ...); Érintett neve; Érintett címe; Érintett telefonszáma; Számlaszám;

Adatkezelés időtartama

Szolgáltatás teljes időtartama és azt követő fogyasztóvédelmi, valamint általános polgári jogi igények érvényesíthetőségének ideje: 5 év

Adatkezelő és partnerei által reklámot, akciót, promóciót, ajánlatot tartalmazó hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglalása

Adatkezelés célja

Adatkezelő reklámjait tartalmazó hírlevelek küldése

Adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]; a hozzájárulás bármikor visszavonható

Kezelt adatok köre

Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe

Adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, a velünk történő kapcsolatfelvétel céljából.
A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A személyes adatok kezelésének célja

a felhasználóval való kapcsolattartás;
a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
a felhasználó kapcsolatba léphet velünk az oldalunkon elhelyezett kapcsolati űrlapon keresztül. Ezen az űrlapon az alábbi adatok kerülhetnek elküldésre:

  • Cégnév
  • Kapcsolattartó
  • Email cím
  • Weboldal (opcionális)
  • Tárgy (opcionális)
  • Szolgáltatások (erre az információra azért van szükség, hogy pontosan tudjuk melyik szolgáltatásunkkal kapcsolatban keresett meg minket)
  • Hol hallott rólunk (opcionális)
  • Üzenet

A megadott adatok nem kerülnek tárolásra rendszerünkben, oldalunk automatikus továbbítja részünkre az üzenetet email formájában.

 

4. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt Kapcsolat oldalunkon, Virág Gyula vállalkozónak címezve lehet bejelenteni. Analitikai fiókunkon beállításra került, hogy a felhasználó IP címe ne kerüljön rögzítésre (Anonim IP).

 

5. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE
A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

 

6. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI
Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az contact [kukac] walterealestate.com e-mail címen Virág Gyula vállalkozótól ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a contact [kukac] walterealestate.com e-mail címen lehet bejelenteni.

 

7. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA
A humancursor.hu weboldal a
Tárhelypark Kft.
Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.,
Cégjegyzékszám: 01-09-322570, szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

 

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a Walter Real Estate oldal a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény